شنبه, 30 دی 1396
شناسه خبر:790

آگهي مزايده فروش املاک شهرداری (5590)    

  • انداز قلم
آگهی مزایده

   

   

آگهي مزايده فروش املاک شهرداری (نوبت اول)                                                                              شماره:5590

                                                                                                                                                          تاريخ: 6\7\95

شهرداري پيرانشهر به استناد بودجه مصوبه سال 1395 وحسب دستور نامه شماره 9325 مورخه 1\7\95دفتر امورشهری و شوراهای استانداری محترم  در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین  از املاک شهرداری واقع در پشت  پارک نیلوفر از طریق مزایده به شرح و مشخصات ذيل به فروش برساند:

1- پيشنهاددهندگان بايستي 5 درصد قيمت كل پايه را براي هر قطعه به حساب سپرده شماره 121304309237952003 شهرداري نزد بانك انصار شعبه مركزي پيرانشهر واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

2- به پيشنهادات مشروط ومخدوش و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- پيشنهاددهندگان مي توانند همه روزه در وقت اداري به منظور رؤيت نقشه و راهنمايي های لازم به واحد املاك شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن هاي  4223602 و 4222600 تماس حاصل فرمايند.

4- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5- سپرده برندگان اول تا سوم درصورت انصراف به نفع شهرداري ضبط مي شود.

6- درصورت تساوي قيمت، اولويت با خانواده معظم شهدا و ايثارگران مي باشد.

7- متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را به صورت كلي  يا جزئي اعلام فرمايند.

8- هزینه های ثبتی ,دفتر خانه ای,نقل و انتقال,دارایی و شهرداری و غیره بر عهده برنده مزایده میباشد.

9- بهاي املاک مورد مزایده   به صورت يكجا پس از برنده شدن متقاضي دريافت مي گردد.

10- داوطلبان مي توانند پيشنهادات خود را از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 14ظهر مورخه 17\7\95 به دفتر حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

11- كليه پيشنهادات رسيده راس ساعت 15\14مورخه 17\7\95با حضور اعضاي كمسيون مالي باز و قرائت خواهد شد و حضور داوطلبان آزاد مي باشد. 

12- رعایت قانون منع شرکت کارکنان در مزایده برای متقاضیان الزامی میباشد.

13-هزینه های مربوط به پخش آگهی های مزایده و برگزاری جلسات پس از محا سبه از برندگان مزایده دریافت می شود.

 

 

 

 

ردیف

شماره قطعه

مساحت زمین(متر مربع)

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت  پایه کل زمین

 (ریال)

5%قیمت  پایه

آدرس

1

8

200

000\300\4

000\000\860

000\000\43

واقع در پشت  پارک نیلوفر

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

فاتح

 شهردار پیرانشهر  

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد