شنبه, 30 دی 1396
شناسه خبر:937

آگهی مزایده نوبت اول اجاره مغازه پلاک 4مجتمع تجاری پنج راه استقلال 01/9110

  • انداز قلم
آگهی مزایده

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    01/9110

                                                                                                                                                                                                                                      1396/08/04

آگهی مزایده نوبت اول اجاره مغازه پلاک 4مجتمع تجاری پنج راه استقلال از املاک شهرداری   

شهرداري پيرانشهر به استناد آیین نامه مالی و معا ملاتی قانون شهرداری در  نظر دارد مغازه فوق الذکر   از املاك خود  را به شرح و مشخصات ذيل به اجاره برساند:

1-پيشنهاددهندگان بايستي 5 درصد قيمت كل پايه را به شماره حساب سپرده 121304309237952003 شهرداري نزد بانك انصار شعبه مرکزی پيرانشهر واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

2- به پيشنهادات مشروط و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- پيشنهاددهندگان مي توانند همه روزه در وقت اداري به منظور رؤيت محل  و راهنمايي لازم به واحد املاك شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن هاي  4223602 و 4222600 تماس حاصل فرمايند.

4- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار میباشد.

5- سپرده برندگان اول تا سوم درصورت انصراف به نفع شهرداري ضبط مي شود.

6- درصورت تساوي قيمت، اولويت يا خانواده معظم شهدا و ايثارگران مي باشد.

7- متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را به صورت كلي و يا جزئي اعلام فرمايند.

8-اجاره بهای بوفه مذکور در طی چهار مرحله سه ماهه از فرد برنده مزایده اخذ خواهد شد.

9- داوطلبان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشر آگهي حداکثر تا ساعت  14ظهر مورخه 96/8/14 به دفتر حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

10- كليه پيشنهادات رسيده راس ساعت 14/30 ظهر مورخه 96/8/14  با حضور اعضاي كمسيون مالي باز و قرائت خواهد شد و حضور داوطلبان آزاد مي باشد.  

11- هزينه چاپ و نشر آگهي و كارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد.

                          

شهرداری پیرانشهر به استناد آیین نامه مالی و معاملاتی قانون شهرداری ها،شهرداری پیرانشهر در نظر دارد مغازه فوق الذکر از املاک خود را به شرح و مشخصات ذیل به اجاره برساند.

 

ردیف مغازه  مساحت قیمت اجاره ماهانه  ارزش کل اجاره در یک سال (ریال) پنج در صد سپرده 
1 مغازه 4 1400/000 16800/000 840/000

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد